วันเข้าพรรษาเวียนเทียนไหม

วันสำคัญ

วันเข้าพรรษา มีความสำคัญอย่างไร

วันเข้าพรรษา มีความสำคัญอย่างไร วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระภิกษุสงฆ์จะอธิษฐานจำพรรษา ณ วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน

Read More