คาถาสอบผ่าน เดาถูก

คาถา

คาถาสมัครงาน

คาถาสมัครงาน การสมัครงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเริ่มต้นอาชีพใหม่ คาถาสมัครงานเป็นบทสวดมนต์ที่จะช่วยเสริมดวงและเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ คาถาสมัครงานมีดังนี้  คาถานี้ ช่วยให้ได้งาน!! สมหวังดั่งตั้งใจ คาถาของพระเกจิชื่อดังเปี่ยมด้วยเมตตา มากด้วยพุทธาคม ตั้งนะโม 3 จบ พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา สวดคาถาสมัครงานก่อนออกจากบ้านเพื่อไปหางานทำหรือไปสัมภาษณ์งาน

Read More