หมอชีวกโกมารภัจจ์ ประวัติ และคุณธรรม

คาถา

คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์ คาถารักษาโรค

คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์ คาถารักษาโรค คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นคาถาที่ใช้ในการรักษาโรค หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นหมอที่รักษาพระพุทธเจ้าและพระเจ้าพิมพิสาร ท่านถือเป็นบรมครูของวงการแพทย์ แม้แต่พระพุทธเจ้ายังยกย่องหมอชีวกโกมารภัจจ์ และสรรเสริญในความสามารถในการรักษาโรคของหมอชีวกโกมารภัจจ์ กำเนิดหมอชีวกโกมารภัจจ์ | จากเด็กกำพร้าสู่สุดยอดหมอในตำนาน | เรื่องราวการรักษาที่น่าอัศจรรย์ คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์มีดังนี้ ตั้งนะโม 3 จบ “โอม นะโม

Read More