คาถาพระเครื่อง

คาถาบูชารักยม

คาถาบูชารักยม

วิธีการบูชารักยม การเลี้ยงรักยม ทำดังนี้​ โดย ร้านเครื่องรางมงคล

คาถารักยม เป็นคาถาที่ใช้เรียกรักยมหรือกุมารทองมากินอาหาร ป้องกันอันตราย และติดตามไปไหนมาไหนกับเรา คาถานี้ใช้ท่องว่า “นะโม 3 จบ แล้วว่า คาถารักยม ดังนี้

เอหิกุมาโร เอหิกุมารี เอหิรักยม เอหิพรายทอง

ปิยังมะมะ ปุตตัง วะซายะติ อารักขานะ ปัจจะโย

เจ้ารักเจ้ายม กุมารทอง พรายทอง จงมา จงมา เอหิมะมะ”

เมื่อท่องคาถาเสร็จแล้ว ให้นำอาหารมาวางไว้ตรงหน้ารักยมหรือกุมารทอง รักยมหรือกุมารทองก็จะกินอาหารนั้น คาถารักยมนี้สามารถใช้ป้องกันอันตรายได้เช่นกัน ในกรณีที่เราเจอเหตุการณ์จวนตัวหรือเจอศัตรู ให้ท่องคาถารักยมแล้วอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากรักยมหรือกุมารทอง รักยมหรือกุมารทองก็จะมาช่วยเราให้พ้นอันตรายได้

นอกจากนี้ คาถารักยมยังสามารถใช้เรียกรักยมหรือกุมารทองติดตามไปไหนมาไหนกับเราได้อีกด้วย ในกรณีที่เราต้องเดินทางไปที่อันตรายหรือไปในที่ที่ไม่คุ้นเคย ให้ท่องคาถารักยมแล้วอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากรักยมหรือกุมารทอง รักยมหรือกุมารทองก็จะมาช่วยเราให้เดินทางปลอดภัยได้

คาถารักยมเป็นคาถาที่มีอานุภาพมาก สามารถใช้ป้องกันอันตราย เรียกรักยมหรือกุมารทองมากินอาหาร และติดตามไปไหนมาไหนกับเราได้ ผู้ที่บูชารักยมหรือกุมารทองควรปฏิบัติตนเป็นคนดี มีน้ำใจ และกตัญญูต่อรักยมหรือกุมารทอง รักยมหรือกุมารทองก็จะตอบแทนเราด้วยการทำสิ่งดี ๆ ให้กับเรา

Tag

  • รักยมหลวงปู่หงษ์
  • รักยมหลวงพ่อจง
  • รักยมหลวงพ่อกวย
  • รักยมหลวงพ่อเต๋
  • รักยมหลวงพ่อเปิ่น
  • รักยม ราคา
  • รักยมอาจารย์เปล่ง
  • รักยม วัดบางพระ
  • รักยมหมายถึง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *