คาถา

คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์ คาถารักษาโรค

คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์ คาถารักษาโรค

คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นคาถาที่ใช้ในการรักษาโรค หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นหมอที่รักษาพระพุทธเจ้าและพระเจ้าพิมพิสาร ท่านถือเป็นบรมครูของวงการแพทย์ แม้แต่พระพุทธเจ้ายังยกย่องหมอชีวกโกมารภัจจ์ และสรรเสริญในความสามารถในการรักษาโรคของหมอชีวกโกมารภัจจ์

กำเนิดหมอชีวกโกมารภัจจ์ | จากเด็กกำพร้าสู่สุดยอดหมอในตำนาน | เรื่องราวการรักษาที่น่าอัศจรรย์

คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์มีดังนี้

 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • “โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก สัพพะสัทธานัง โอสะภะ ทิพพะมันตัง ประภาโส สุริยาจันทัง โกมารภัจจ์โต ประภาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมทะโส อะโรคา สุมนาโหมิ”
 • สวด คาถารักษาโรค หรือ คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์ 3 จบ

คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์ อีกบทหนึ่ง

 • “นะอะนะวะ โรคา พยาธิ วินาสสันติ”
 • สวด 3 จบ เหมือนกัน

คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถใช้รักษาโรคได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป หรือโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หาย ผู้ที่สวดคาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นประจำ จะได้รับพรจากท่านให้หายป่วยและมีอายุยืนยาว

นอกจากนี้ คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์ยังสามารถใช้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย ผู้ที่สวดคาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นประจำ จะได้รับพลังจากท่านคุ้มครองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

คาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงพลัง ผู้ที่สวดคาถาหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นประจำ จะได้รับพรจากท่านให้หายป่วยและมีอายุยืนยาว

tag

 • หมอชีวกโกมารภัจจ์ ประวัติ และคุณธรรม
  หมอชีวกโกมารภัจจ์ อ่านว่า
  หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นหมอหลวงของผู้ใด
  หมอชีวกโกมารภัจจ์ บูชา
  หมอชีวกโกมารภัจจ์ คาถา
  หมอชีวกโกมารภัจจ์ คําสอน
 • คาถารักษาโรคปู่ชีวก
  คาถารักษาทุกโรค หลวงพ่อฤาษีลิงดํา
  คาถารักษาตัวเอง
  คาถารักษาโรคกรรม
  คาถารักษาโรค พระพุทธเจ้า
  คาถารักษาโรคผิวหนัง
  คาถารักษาแผล
  คาถารักษากระดูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *