คาถาพระเครื่อง

พระคาถาบูชา หลวงปู่เทพโลกอุดร

พระคาถาบูชา หลวงปู่เทพโลกอุดร

หลวงปู่เทพโลกอุดร หรือที่รู้จักกันในชื่อ หลวงปู่ใหญ่ บรมครูพระเทพโลกอุดร เป็นพระเถระในพระพุทธศาสนาที่มีอายุยืนยาวมาก เชื่อกันว่าท่านมีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปีแล้ว บ้างก็ว่าท่านเป็นอมตะ และบ้างก็ว่าท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว

พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร มีอยู่ด้วยกันหลายบท แต่บทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร แบบย่อ” บทพระคาถานี้สามารถสวดเพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย และเพื่อขอพรให้ท่านประทานพรให้สมปรารถนาทุกประการ

 ฮือฮา..!! พบหลวงปู่ใหญ่ เทพโลกอุดร ตัวจริง มอบวิชาแก้วสารพัดนึกให้ ปาฎิหาริย์ พระเกจิทั่วฟ้าเมืองไทย

พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร แบบย่อ

ตั้งนะโม 3 จบ

โลกุตตะโร จะ มะหาเถโร อะหัง วันทามิ ตัง สะทา เมตตา ลาโภ นะโสมิยะ อะหะพุทโธ ฯ

พระคาถาบูชา หลวงปู่เทพโลกอุดร แบบเต็ม

ตั้งนะโม ๓ จบ
โย อะริโย มหาเถโร อะระหัง อภิญญาธะโร

ปะฏิสัมภิทัปปัตโต เตวิชโช พุทธะสาวะโก

พะหู เมตตาทิวาสะโน มหาเถรานุสาสะโก

อะมะตัญเญวะ สุชีวะติ อภินันที คุหาวะนัง

โส โลกุตตะโร นาโม อัมเหหิ อภิปูชิโต

อิธะ ฐานูปะมาคัมมะ กุสะเล โน นิโยชะเย

ปุตตะเมวะ ปิยัง เทสิ มัคคะผะลัง วะ เทสสะติ

ปะระมะสารีริกะธาตุ วะชิรัญจาปิวานิตัง

โส โลเก จะ อุปปันโน เอเกเนวะ หิตังกะโร

อะยัง โน โข ปุญญะลาโภ อัปปะมัตโต ภะเวตัพโพ
สาธุกันตัง อะนุกะริสสามะ ยัง วะเรนะ สุภาสิตัง

โลกุตตะโร จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต

โลกุตตะระคุณัง เอตัง อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

มหาเถรานุภาเวนะ สุขัง โสตถี ภะวันตุ เม

ให้สวดพระคาถาบูชา หลวงปู่เทพโลกอุดร ตื่นนอนและก่อนนอนทุกคืน จะบังเกิดสวัสดีมงคล หาประมาณมิได้

วิธีสวดพระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร

สวดพระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร 3 จบ 7 จบ หรือ 9 จบ เช้า-เย็น ตื่นนอน และก่อนนอน เป็นประจำทุกวัน

อานิสงส์การสวดพระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร

การสวดพระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร เป็นประจำทุกวัน จะช่วยให้ผู้สวดมีความเมตตากรุณา มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีโชคลาภ และมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน

tag

  • หลวงปู่เทพโลกอุดร มีจริงไหม
  • หลวงปู่เทพโลกอุดร ประวัติ
  • หลวงปู่เทพโลกอุดร อยู่ที่ไหน
  • หลวงปู่เทพโลกอุดร บทสวด
  • หลวงปู่เทพโลกอุดร หลวงพ่อจรัญ
  • หลวงปู่เทพโลกอุดร ราคา
  • หลวงปู่เทพโลกอุดร วัดถ้ําวัวแดง รูปภาพ
  • หลวงปู่เทพโลกอุดรเนื้อผง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *